Perillä

Kesäkuun alussa tein nämä pedagogiset opinnot valmiiksi ja sain ammatillisen opettajan, AmO, pätevyyden. Jatkan tarinointia mm. koulutussektorista ja digitalisaatiosta kotivuillani. Tervetuloa vierailemaan!

Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena – tutustumassa Omnian digitaaliseen oppimaisemaan

Ammatillisen opettajan opintoihini liittyen minulle aukesi mahdollisuus tutustua Espoon seudun koulutuskunta yhtymä Omnian opetuksessa käytettävien digitaalisten palvelujen kehittämistyöhön, tehdessäni siihen liittyen opintoihin liittyvän TKI-tehtävän.  Omnian digitaalinen oppimaisema on ratkaisu, jolla opettajia tuetaan löytämään ja käyttämään opetuksessaan sekä organisaation omia, kaikkien opintoihin ja opetukseen liittyvät palveluja, Omnian tarjoamat palvelut, jotka eivät ole keskitetyn käyttäjähallinnan piirissä (SSO) ja …

Jatka artikkeliin Digitaalisten palvelujen tarjonta opetuksen tukena – tutustumassa Omnian digitaaliseen oppimaisemaan

MOOC – Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain sinistä

MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course, ja yksinkertaisin määritelmä sille on, rajoittamattomalle osallistujamäärälle tarkoitettu avoin ja ilmainen verkkokurssi. Tämä on pieni johdatus MOOCien ideaan siltä kannalta, että siinä tuntuu olevan sopivasti jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain sinistä.   Jotain uutta MOOCissa uutta on 1990-luvulla tutkimuskentällä käynnistyneen tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access)1 periaatteen laajeneminen muille tiedon käytön aloille, kuten …

Jatka artikkeliin MOOC – Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain sinistä

Mediakasvatuksen äärellä: mediataito ja digitaalinen lukutaito kansalaistaitona

Opetukseen liittyy vahvasti käsite mediakasvatus, vaikka sitä ei esimerkiksi perusopetuksessa erillisenä aineena opetetakaan, edelleenkään. Eikä välttämätätä tarvitsekaan, kunhan se muuten sisällytetään riittävässä määrin ja jatkuvaksi osaksi perusopetusta, ja sen oppiminen jatkuu sieltä edellee  toiselle asteelle. Nykyään mediataitojen kehittäminen vaatii elinikäistä oppimista median ulottuvuuksien laajennuttua. Meistä kaikista on tullut enemmän tai vähemmän median toimijoita, ja jopa sisällön …

Jatka artikkeliin Mediakasvatuksen äärellä: mediataito ja digitaalinen lukutaito kansalaistaitona

Kehittäjäverkostoja kokemassa

Kirjoitin jo aiemmin opettajien verkostoitumisesta yleisellä tasolla. Nyt keskityn pohtimaan opettamisen kehittämistyöhön liittyvään verkostoitumista, erityisesti netissä tapahtuvaan. Oma painopisteeni on digitaalisessa oppimisessa, mutta pyrin seuraamaan myös yleisesti pedagogista keskustelua. Ajan puitteissa. Aika on kehittäjäverkostojen ja niihin osallistumisen suurin haastaja, kuten kaikessa muussakin. Siksi opettajan täytyy pystyä rajaamaan seuraaminen ja osallistuminen kaiken kiinnostavan ja inspiroivan tietotulvan keskellä. Olen …

Jatka artikkeliin Kehittäjäverkostoja kokemassa

Arviointi – käytänteitä ja etiikkaa

Osaamisen ja oppimisen arviointi -teema osoittautui monelle, itse mukaan lukien, haasteelliseksi. Jälkikäteen reflektoidessa tulee mieleen käytännön asioiden lisäksi se, että minkä verran siihen vaikuttaa käsityksemme arvioinnista ja sen etiikasta. Olipa arvioinnin kohteena mikä tai kuka tahansa, sisältyy siihen aina isoja eettisiä teemoja, kuten oikeudenmukaisuus ja luotettavuus. Nämä taas herättävät usein vahvoja tunteita. Opiskelijoiden tekemisen tai …

Jatka artikkeliin Arviointi – käytänteitä ja etiikkaa

Moocissa oppimassa yhteisöllisesti

Osallistun parhaillaan usean järjestäjän cMoociin, MocomaMoocin ensimmäiseen kurssiin, jossa hyödynnetään mukavasti myös yhteisöllisyyttä ja se myös toimii. KO. Moocissa on mukavasti yhdistetty eri työkaluja, mutta hyvin hallitusti ja organisoidusti, joka on tärkeää, kun työkaluja on useita. Suosittelen lämpimästi. Omaa ohjausta on rajoitetusti tiettyjen organisaatioiden opettajille, mutta muuten kurssi on avoin. Itse olen opettaja-opiskelijana saanut kyllä ihan …

Jatka artikkeliin Moocissa oppimassa yhteisöllisesti

Verkostoitumassa

Teemana koulutuksen verkostot tuntui heti alusta saakka erittäin laajalta kolmella opintopisteellä koluttavaksi, joten koko ajan piti jäähdytellä, etten lähtisi ottamaan tässäkään kohtaa liian suurta palaa syötäväksi. Kun teemaan keskeisesti liittyy myös käynnissä oleva ammatillisen koulutuksen reformi, joka on vielä nykyisen hallituksen yksi kärkihankkeista, koulutusleikkauksien keskellä. Kuitenkin yhteisöllisestä tiedonrakentamisesta asiantuntijaryhmässä ja oman verkostonsa reflektointi auttoivat syventämään …

Jatka artikkeliin Verkostoitumassa

Opetusvideota askartelemassa

Digiryhmän täytyy opintoihin liittyen osoittaa osaamistaan digitaalisilla osaamismerkeillä, joista yhtenä tein opetusvideon. Idea juuri tähän videoon lähti harrastukseni, maalaamisen kautta, kun etsin ohjeita perinteisen munatemperan maalausemulsion valmistamiseen. Kun en onnistunut lyhyttä ja napakkaa ohjetta löytämään, päätin tehdä sellaisen itse. Tavoitteena oli tehdä helposti ja ilman ammattilaisen laitteistoja opetusvideo, jonka kuka tahansa opettaja voisi itse valmistaa. Etenin …

Jatka artikkeliin Opetusvideota askartelemassa

Opettajaa haastattelemassa

Päädyin sattumien kautta haastattelemaan monikulttuurisuuteen liittyvässä tehtävässä hoitotyön opettajaa ja keskustelusta tulikin hyvin mielenkiintoinen, koska opettaja itse oli monikulttuurisuuden, tai kuten hoitotyössä mieluiten puhutaan, transkulttuurisen hoitotyön kehittämisestä ja opetuksesta. Hoitotyössä on varmasti pitkät perinteet, myös suomessa, kulttuurien välisien eroja ymmärtämiseen, koska hoitotyö ei ole ns. tuntenut rajoja, vaan ollaan menty sinne missä on ollut tarvetta, …

Jatka artikkeliin Opettajaa haastattelemassa